Velg et bra firma for veggedyrkontroll i Oslo

aug 21, 2022 | Gnagere

Noen skadedyr er svært vanskelig å kontrollere. De fleste når de oppdager et skadedyrproblem hjemme prøver å bli kvitt skadedyret med en gang uten å tenke på årsak og virkning.

Veggedyr er et svært vanskelig skadedyr å kontrollere. Å velge et skadedyrbekjempelsesfirma er en viktig beslutning.

Når bør jeg hyre inn et skadedyrfirma?

en. Omfanget av veggedyrangrepet avgjør når man skal ansette et skadedyrfirma. Det er uklokt å behandle skadedyrproblemet når angrepet er etablert.

b. Der behandlingsplanen innebærer bruk av begrensede plantevernmidler. Skadedyrbekjemperen har lisens til å bruke begrensede plantevernmidler.

c. Din ekspertise spiller en nøkkelrolle. Hvis du mangler kunnskap om veggedyr og du ikke forstår rekkevidden av behandling for å kontrollere skadedyrene, er det best å ansette en skadedyrbekjemper.

d. Hvis du overreagerer (panikk) på veggedyrproblemet, er det best å ansette en skadedyrbekjemper. Du trenger alle dine mentale evner som jobber for å behandle angrepet.

Hvordan finner jeg ut hvilket firma jeg skal velge?

Hvis etter å ha vurdert problemet du bestemmer deg for å ansette skadedyrbekjemper firmaet kontakt, noen få firmaer. Ta samme forsiktighet som du ville gjort når du velger en lege for å velge et anerkjent firma for å kontrollere veggedyrproblemet ditt. Pass på at du velger et firma som oppfyller de juridiske og utdanningskravene for jobben.

en. Intervju en rekke firmaer.

b. Vær en utdannet forbruker når du velger firma. Ikke avhengig av salgsoppslag og reklame for å vurdere firmaets troverdighet.

c. Be om referanser og undersøk eventuelle klager på firmaet.

d. Bedriften skal besiktige eiendommen før den gir pristilbud eller iverksetter behandling.

e. Bedriften skal levere en skriftlig tilsynsrapport, en behandlingsplan og hvordan man kan forebygge ytterligere angrep.

f. Firmaet skal utarbeide et tilbud fra inspeksjonsfunn. Vanligvis krever ikke firmaer en fast avgift.

g. Firmaet fremmer sikkerhet for ansatte og kunder.

h. Firmaet har tilstrekkelige planer på plass for å nå målet.

Jeg. Firmaet gir en skriftlig rapport og handlingsplan for hvordan man forbereder seg på behandling og hvordan man kan forhindre ytterligere angrep.

j. Firmaets representant besøker ofte inntil skadedyrproblemet er løst.

k. Firmaet utdanner kunden om hvordan man kan forebygge veggedyrangrep.

l. Firmaet behandler kunden med respekt.

Hvis du leier en eiendom, fortell utleieren om skadedyrproblemet.

Før du velger et firma

en. Identifiser noen få firmaer og intervju representanter fra hvert firma.

b. Snakk med venner og familier som har brukt skadedyrbekjempelsesfirmaer tidligere.

c. Spør representanten om deres tilnærming til opplæring av ansatte og hvilke behandlinger og teknikker de bruker i bekjempelse av veggedyr.

d. Velg et veletablert og anerkjent firma med minst 5 års erfaring med å behandle veggedyr.

e. Unngå firmaer som insisterer på å bruke spraykjemikalier utenfor boligen. Dette alternativet er dyrt og ineffektivt.

f. Sørg for at kontrakten inkluderer integrert skadedyrbekjempelse. Anerkjente firmaer bruker IPM i veggedyrkontroll.

g. Sørg for at firmaet er lisensiert registrert og sertifisert.

h. Sørge for at de ansatte er godt trent og kvalifisert.

Jeg. Sørg for at firmaet inkluderer oppfølgingsbehandlinger i den oppgitte prisen.

j. Sørg for at firmaet skisserer behandlingsplanen, ditt ansvar og hva du kan forvente under behandlingen.

k. Sørg for at firmaet har en omfattende behandlingsplan.

l. Sørg for at firmaet utdanner deg om å oppdage, forebygge, kontrollere og minimere veggedyrangrep. Hvis firmaet ikke tar opp disse problemene, har det ikke din interesse på hjertet.

m. Bekreft hvilken type behandlinger de vil bruke og sjekk om behandlingene er skadelige for mennesker og kjæledyr. Spør hvordan og hvor sprøytemidlene skal brukes.

n. Sørg for at firmaet har kunnskap om de forskjellige behandlingsalternativene. Spør representanten om firmaet tilbyr kjemiske og ikke-kjemiske behandlinger innen veggedyrkontroll.

o. Finn ut om firmaet krever et startgebyr for inspeksjonstjeneste. Noen selskaper gir avkall på inspeksjonsgebyrer eller tilbyr gratis inspeksjonstjeneste.

s. Etter inspeksjon skal skadedyrbekjemperen gi en skriftlig diagnose av skadedyret, problemet og forklaring på hvor skadedyrene befinner seg og hvordan bedriften har til hensikt å utføre behandlingen.

q. Sjekk inspeksjonsrapporten for hvilke typer plantevernmidler som skal brukes under behandling, hyppighet og anvendelse av behandling, estimert kostnad for behandlingsplanen og informasjon om sikkerheten til skadedyr og barn.

r. Diskuter eventuelle juridiske forhold som krever forholdsregler etter behandling. De fleste firmaer leverer et sikkerhetsdatablad som forklarer all behandling som brukes, farer og nødvendige forholdsregler.

s. Spør representanten om firmaets erfaring i bransjen, og be dem om nødvendig gi referanser.

t. Signer aldri en kontrakt før du har gjennomgått den og forsikrer deg om at den inkluderer navnet på firmaet, en detaljert behandlingsplan, behandlingsfrekvensen, ditt ansvar, firmaets ansvar og om firmaet har en garanti.

u. Les de fine skriftene nøye før du signerer kontrakten. De fleste firmaer garanterer aldri fullstendig utryddelse av veggedyr. Hvis et firma annonserer, er det 100 % garantert å utrydde veggedyr, tenk deg om to ganger.

v. Spør representanten om firmaets ansvarsforsikring, arbeidsskadeforsikring og mulige unntak ved kansellering av kontrakten. Sjekk om avbestilling medfører straff.

w. Finn ut om firmaet gir helårsdekning og hvordan firmaet håndterer serviceanrop. Er samtaler planlagt eller etter behov? Er det en ekstra kostnad for uplanlagte servicesamtaler?

x. Vurder firmaets profesjonalitet (kleskode, punktlighet, kundetilfredshet med spørsmål og kjøretøyets utseende). Er kjøretøyet rent og i god mekanisk stand.

y. Fokuser på firmaets kvalitet på tjenesten, ikke prisen. Hvis firmaet tilbyr gode kjøp som er for gode til å være sanne, tenk deg om to ganger. Det er bedre å betale for å få jobben gjort ordentlig enn å betale mange ganger og ikke nå målet.

z. Stol på intuisjonen din. Hvis du føler deg ukomfortabel med måten et firma svarer på dine spørsmål, kan det være best å ikke ansette firmaet. Sørg for at firmaet utdanner deg om hvordan du kan forebygge veggedyrangrep.

Når du har valgt den faste posten:

en. kontaktinformasjonen

b. navnene på ansatte som skal gjøre jobben

c. tidspunkt og dato for inspeksjon og behandling

d. navnene på produktene som skal brukes i behandlingsplanen

e. formuleringen av hvert produkt og hvor det skal brukes

f. ditt tidligere behandlingsansvar og potensielle helseeffekt av ethvert produkt i behandlingsplanen.

Du bør alltid kommunisere med personalet til de når målet.

en. Sørg for at de bruker behandlingene som er spesifisert i kontrakten.

b. Sørg for at du tar ansvar.

Samarbeid mellom begge parter tillater et vellykket program for bekjempelse av veggedyr i Oslo.

Kakerlakker – hvordan kommer de inn i hjemmet ditt

Kakerlakker – hvordan kommer de inn i hjemmet ditt

Er du flau over at du har kakerlakker? Du vil ikke at noen skal vite det fordi de vil tro at du er en uhygiensk person. Hvis dette høres ut som deg, har du kommet til rett sted. Det er ikke din feil at det er kakerlakker i hjemmet ditt. De kan komme fra en...

7 måter å stoppe sølvkre i Oslo på

7 måter å stoppe sølvkre i Oslo på

Sølvkre er små plagsomme insekter som kan forårsake betydelig skade hvis de ikke kontrolleres. Siden kostholdet til sølvkre kan inneholde så forskjellige ting som papir, sukker, kaffe, tepper, klær, lim som finnes i bokbindinger, bomull, silke og til og med...